Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
STAR Streaming Evolutive and Corrective Maintenance
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/06/2020
16/06/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
About “EN-Appendix TS.05- Ship Event Service Requirements”
Is there already a RSS service that the service should post messages to? Should it be developed specifically for this project? Is this a public service? Should there be any kind of authentication? If so, how is it done?
16/06/2020
No, there isn't any existing RSS service, it should be developed specifically for this project. It does not require authentication, as all backend services are internal to EMSA.