Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Restauration pour les crèches et garderies dans la région de Bruxelles-Capitale,...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/06/2020
23/06/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
items to quote
Der sirs, Could you please advise on what it intended by "nettoyage des fruitiers (pièce)" in the financial bid? Thank you in advance
23/06/2020
please see questions and answers series 2 Questions-réponses série 2