Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Service Contract Regarding Technical Support for the Deployment of ERTMS
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/06/2020
29/06/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Participation
As a UK based company, are we allowed to participate in partnership with a company based in one of the EU State Members ?
29/06/2020
Yes, since we have published the tender and will even issue the contract within the transition period (2020), UK based companies may still bid for contracts.