Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Support for the Development and Update of EUROMOD - 10 Lots
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/06/2020
30/06/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
URGEND financial offer form problem with full amount shows only ####
I have a problem with the financial offer form. The full amount does not show up, only #####. The file is restricted and I can not change the format. It shows though when I hover over with the mouse. However, our director has signed this in printed form and I have a scan of this to attach. Can I then upload both, the unsigned Excel file - where you can see the full amount when you hover over the cell PLUS the scan of the Hand signed Version? thanks for your answer in Advance
30/06/2020
No need to upload the excel sheet. Please upload a hand signed version where the full amount appears.