Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Legal Advice for Intellectual Property Rights
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Brussels (JRC-BRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/07/2020
02/07/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
TENDER SPECIFICATIONS Part 1: Administrative specifications 3.2.3. Technical and professional capacity Criterion T1
Minimum level of capacity: Services in the field provided during the last three years preceding the tender submission deadline, with a minimum value of € 350.000. Please, confirm that the minimum value of € 350.000 concerns the totality of services provided during the last 3 years and not one individual service or project.
02/07/2020
We do confirm that the that the minimum value of € 350.000 concerns the totality of service or services provided during the last 3 years. This means that there could be several projects/contracts or one project/contract covering the required services with the minimum value.