Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Legal Advice for Intellectual Property Rights
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Brussels (JRC-BRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/07/2020
10/07/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial offer
Do subsistence expenses include accommodation?
10/07/2020
Yes.