Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Operation of the European Climate Pact Secretariat (PactSec)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/07/2020
04/08/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Translations
Does the task 4 include the translation of contents from source language to other languages or is it the responsibility of previous tasks ? (EN-0005 Climate Pact, page 50 )
04/08/2020
Approach to translations across the four tasks is the responsibility of the tenderer and should be included in the task where it fits best according to their project plan.