Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that a NEW consolidated version of Annex I, Tender Specifications, is added to the Document library on 25.03.2015.
Τίτλος:
Framework contract for the provision of editing services for the European Enviro...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/02/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
18/03/2015
25/03/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Distinction standard and complex editing
We have a question regarding the pricing categories listed in the Tender Specifications. While we understand the difference between Senior Editor and Junior Editor, we would like to ask for a distinction between the terms “standard edit” and “complex edit”. We believe that these terms are not defined elsewhere in the tender documents (though there is of course the definition of editing and proofreading). Should we assume that a complex edit goes further in altering the text (e.g. altering the structure, reordering etc.) than a standard edit, in which case the definition of “editing” supplied by you is a complex edit?
25/03/2015
Please refer to question/answer No 16