Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that a NEW consolidated version of Annex I, Tender Specifications, is added to the Document library on 25.03.2015.
Τίτλος:
Framework contract for the provision of editing services for the European Enviro...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/02/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/03/2015
19/03/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Section 11.3.2 Price (P) of the Tender Specifications, page 11, presents a series of Weighing Factors:
“WF = weighing factor; the prices P1 and P3 will each be affected by a weighing factor of 25%, whereas P2 and P4 will each be affected by a weighing factor of 20% and P5 will be affected by a weighing factor of 5%” We notice that the addition of the percentages of the weighing factors does not sum up to 100%. Is one of the percentages wrong? Please clarify.
19/03/2015
Thank you for drawing our attention to this clerical error. We confirm that the weighing factor for P5 – total rate per page in Word proofread is 10%.