Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ENER/D3/2020-245 Implementation of Nuclear and Radiological Emergency Preparedne...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
03/09/2020
08/09/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Call for tender ENER/D3/2020-245 Understanding of criterion/evidence A1
Regarding Evidence A1, shall each field requested in Criterion 1 (field of radiation protection and nuclear safety with specific experience in radiological and nuclear emergency preparedness and response …, drafting reports and recommendations) be supported by a reference project of at least 100k€ ? To take an example, if 2 projects of more than 100k€ are part of the references submitted and cover some of the fields identified, shall experience in an additional field (not covered by the first 2 projects) be justified by a reference with a value lower than 100k€ ?
08/09/2020
For the purposes of the evidence A1 in section 4.2.4, the tenderer must provide references for at least two projects delivered in the last three years, each covering one or more of the fields mentioned with a minimum value for each project of € 100 000. As this is a minimum requirement, the tenderer may submit additional references covering the other fields mentioned of whatever value, and not included in the first two references, as long as the minimum requirement is fulfilled.