Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Awareness raising and preparation of the programming and implementation of the C...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/06/2012
19/06/2012
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Exclusion de futurs appels d’offre
By winning this contract will the contractor be excluded or ineligible for receiving technical assistance in the future implementation of climate action sub-programme (of LIFE)?
19/06/2012
No, winning this contract will not exclude the contractors from receiving technical assistance in the future implementation of the climate action sub-programme of LIFE (2014-2020).