Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submission of the tender is extended till 30/10/2020, 2:00 p.m. (CET). Please disregard the deadline to be found in the field "Time limit for receipt of tenders".
Τίτλος:
EUDOR — Long-term Digital Preservation Services
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/09/2020
21/09/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 4c - Letter of Intent
In case the tendering party is a Consortium, can you please clarify whether the Name of the tenderer to be indicated in Annex 4c should be: a) the Consortium name/Consortium Leader or b) the name of the Consortium's company who will sign the contract with the subcontractor?
21/09/2020
Both solutions, as presented in the question, will be accepted by the contracting authority.