Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fornitura di 8 veicoli elettrici EV e di 2 veicoli ibridi HEV (5 lotti)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/09/2020
25/09/2020
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE ONORE
nell'allegato in oggetto riesco ad inserire solo le crocette, ma non il "sottoscritto" nella prima pagina ne data e luogo a margine.
25/09/2020
E'possibile inviare un documento in formato pdf debitamente compilato e firmato.