Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submission of the tender is extended till 30/10/2020, 2:00 p.m. (CET). Please disregard the deadline to be found in the field "Time limit for receipt of tenders".
Τίτλος:
EUDOR — Long-term Digital Preservation Services
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/10/2020
15/10/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Inclusion of a subcontractor from Canada
Is it allowed to subcontract some activities to a company based on Canada?
15/10/2020
Yes, it is. There are no restrictions related to the origin of the sub-contractor(s). However, provisions related to the Data Protection as defined in Art. I.9.2 of the draft framework contract, as well as in points 1.7, 4.4 and 4.6 of the tender specifications must be respected.