Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Opera...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/10/2020
26/10/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
wcześniejsze zerwanie umowy
Czy Zamawiający dopuści kary za wcześniejsze zerwanie umowy jeżeli wina takiego zerwania nie leży po stronie Wykonawcy? Will Frontex allow penalties for early termination of the contract, if the fault is not on the side of the Contractor?
26/10/2020
Since the question has been asked less than six working days before the deadline of the submission of offers the Contracting Authority has a right not to provide the answer.