Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Survey on Urban Transport in the Aftermath of the Covid-19 Outbreak: Perceived R...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/10/2020
30/10/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
20 European cities to involve
May Israel and the UK be part of the targeted areas?
30/10/2020
As indicated in the TENDER SPECIFICATIONS Part 2: Technical Specifications Chapter 4 Tasks, “The contractor shall conduct a survey addressing urban mobility for a minimum of 20 EU cities, and from different EU Member States.” The geographical scope of this survey is limited to the EU Member States.