Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Survey on Urban Transport in the Aftermath of the Covid-19 Outbreak: Perceived R...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/10/2020
30/10/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Open access data issue
May the consortium use the results for research and academia? Will the information be publicly available?
30/10/2020
As indicated in the published draft contract, Clause II.13.1 Ownership of the rights in the results “The Union acquires irrevocably worldwide ownership of the results and of all intellectual property rights on the newly created materials produced specifically for the Union under the contract and incorporated in the results, without prejudice however to the rules applying to pre-existing rights on pre-existing materials, as per Article II.13.2.”