Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Housing Exclusion: Problem Tree Analysis and Production of Policy Toolkit
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/11/2020
23/11/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Three social policy experts
Would you mind responding to the question regarding whether the three experts should be directly employed by the lead contractor? This will determine whether we qualify to submit a bid or not. thank you
23/11/2020
Question1