Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Housing Exclusion: Problem Tree Analysis and Production of Policy Toolkit
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
04/12/2020
07/12/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Template for technical Offer
Dear Madam, Sir, going forward with our offer we could not find a template document for the technical offer. Would you be able to clarify the required format and/or whether there is a required template document in .doc/.pdf format?
07/12/2020
Thank you for the question. There is no template, nor format requirements for the technical offers, but there is a template for the financial offer in Annex 5 to the tender specifications. Please see also question 6 for more details on length and annexes of technical offers.