Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Housing Exclusion: Problem Tree Analysis and Production of Policy Toolkit
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/12/2020
21/12/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Criterion F1
Dear Sir, Madam, regarding the Criterion F1, we kindly ask you to clarify the following point regarding required evidence of financial capacity. Quote from p. 22 in the tender document: "Copy of the profit and loss accounts and balance sheet for the last two years for which accounts have been closed from each concerned involved entity, or, failing that, appropriate statements from banks." - In the case of a joint tenderer, do all members of the group need to hand in the mentioned financial documents, or only those parties who constitute together to the required, average yearly turnover? Thank you in advance.
21/12/2020
Thank you for your question. We confirm that, in case of a joint tenderer, only those involved entities are expected to submit the documents who constitute together the required average yearly turnover.