Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Business innovation observatory+.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/07/2015
10/07/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
WP1 - Task 2 - Clarification of text
6. After the results coming from our previous questions 1 - 5. We should provide comperative insights in how other regions (EEA-EFTA & Third Countries) perform with regards to these barriers (qualitative and quantified). Is this correct?
10/07/2015
As mentioned on p. 12, the contractor shall "examine in depth the obstacles that the selected innovations have actually faced or are facing to be introduced into the EU internal market and certain other specific EU national markets, compared to EEA-EFTA and third country markets".