Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on the Role of the Robust Study Summary in Hazard Assessment with Practica...
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/05/2021
20/05/2021
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
e-Submission Quick Guide
The link to the e-Submission Quick Guide in the Tender Specifications does not work – please can you advise where we can access this information?
20/05/2021
The link to the original document is indeed broken. We advise you use the following link to access the e-Submission Quick Guide: https://etendering.ted.europa.eu/document/document-file-download.html?docFileId=23337