Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
PROC/2014/22 - Application development, maintenance and service desk (ADM & SD).
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/07/2015
21/07/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Clarification 4
Could you please clarify what is the expected volume of Ad-Hoc Studies in the frame of Lot3?
21/07/2015
ESMA cannot project any type of expected volume for ad-hoc studies (for any lot). These shall be initiated as and when required, and ESMA does not commit to any volume at all.