Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Providing support to the assessment of the Water Framework Directive and Floods ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/07/2015
28/07/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Service Contract
Would the European Commission accept an alternative payment profile to Article I.4 based on our proposed methodology with monthly invoices according to percentage completion of certain milestones? The current payment profile is likely to lead to an undesirable situation where payment could occur 1.5 years or more after carrying out some tasks. Therefore we would like to propose a more frequent payment schedule. If this is not acceptable please could the European Commission clarify why not?
28/07/2015
The payment schedule has been calculated according to the expected timeline of the project. A payment of 25% is foreseen at month 12 with a further payment of 35% at month 21 upon acceptance of the two interim reports which is standard practice for service contracts of this type. A monthly payment schedule unfortunately cannot be accepted due to the burden on internal resources.