Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Purchase of data on ‘Tariffs’ and ‘Procedures and formalities’ for the Commissio...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/08/2015
05/08/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Terms of Reference/Technical Requirements Procedures and Formalities – Indicative List of General Requirements
In the Terms of Reference, page 15, it is stated that “the indicative list of general requirements contained in the sample overview shown for Indonesia in Annex 1 may serve as a guideline” for the documents to be included. The example overview file (Indonesia) according to Annex 1 - Technical requirements, SECTION II – Import Formalities, item 4.3. does however not contain a list of general requirements. Will a corresponding list of general requirements be added to Annex 1 or may the current dataset for Indonesia as displayed in the Procedures and Formalities section of the MADB serve as a guideline?
05/08/2015
Consider the file MAIF-IR10- 01v003.xml as reference for the indicative list of general requirements. Note that the country is Iran and not Indonesia.