Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Purchase of data on ‘Tariffs’ and ‘Procedures and formalities’ for the Commissio...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/08/2015
05/08/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical Requirements Procedures and Formalities – Anchors
The example overview file according to Annex 1 - Technical requirements, SECTION II – Import Formalities, item 4.3. does not include anchors for the section titles. Is linking to section titles still possible using an anchor of the format ?
05/08/2015
No