Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on Feeding Strategies to Diversify the Protein Sources Used in Different L...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/07/2021
13/07/2021
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Criterion T1 - Minimul level of capacity.
Can we use as a reference a project, which meets the T1 criterion (min. 60,000 EUR), but our company participated there just as a member of consortium and the value of our participation was less than 60,000 EUR?
13/07/2021
Q&A1