Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on Feeding Strategies to Diversify the Protein Sources Used in Different L...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/07/2021
13/07/2021
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
subcontractor
Is there any limit for the share of work delivered by subcontractor? For example not more than 50 %?
13/07/2021
Q&A1