Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/08/2015
10/08/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
e-Submission
Can the legal representatives (from his ECAS account) of one of the organisations of a consortium send the tender from e-submission or has it to be the legal representative of the organisation that is the consortium leader?
10/08/2015
It has to be the legal representative of the organisation nominated as consortium leader who signs off and submits the actual tender.