Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that Form 9 in annex 3 has been updated
Τίτλος:
Maintenance and development of MS Project Server-based information systems.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/08/2015
10/08/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 2, Section 8.3 c), CVs (page 10).
Section 8.3 c) mentions that the same person can be proposed for two different profiles, but the form used for CVs mentions that a CV can be used for only one profile.
10/08/2015
We would like to confirm that the same person can be proposed for two different profiles, but not more. In this case, CV Form must be submitted two times, separately for each profile.
10/08/2015
We would like to confirm that the same person can be proposed for two different profiles, but not more. In this case, CV Form must be submitted two times, separately for each profile.
10/08/2015
We would like to confirm that the same person can be proposed for two different profiles, but not more. The CV form (Form 9) in annex 3 has been modified accordingly.