Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that Form 9 in annex 3 has been updated
Τίτλος:
Maintenance and development of MS Project Server-based information systems.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Κατάσταση
10/08/2015
10/08/2015
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 2, Technical specifications, section 6.
How shall evidences of the professional experience or requested skills (like "Excellent skills of analysis and synthesis. Good communicator with excellent written and oral presentation skills. Must be able to facilitate user meetings in an international context. Self-directed learning and independent working are essential. Knowledge of audit processes and activities would be an advantage.") be shown in the CV form?
10/08/2015
As indicated in point 8.3 c) (page 10), the proposed persons shall fulfil the requirements concerning education, professional experience and languages as specified in the profile description in point 6. During the selection phase, the Court will check the complaince of the proposed persons with those three elements. The remaining information provided in the profile description, i.a. skills mentioned under "other specific competences" will not be checked in the selection phase therefore no evidence for meeting those requirements is required. The skills are however required during the contract execution phase, therefore the persons proposed must fulfil those requirements once the tenderer is awarded the contract.