Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
14/08/2015
14/08/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial proposal
Does your previous question mean that in the e-submission portal the statutory employers cost per person have to be shown under the heading "tax total"? In annex 4 there is not such division of costs while in the e-submission portal it is necessary to fill 3 fields: tax exclusive amount, tax total and total payable. Therefore, the question is whether under "tax total" the statutory employers cost have to be included or not. If not, which kind of costs are supposed to be showed there (since EU is VAT exempted)
14/08/2015
No as we explained the statutory costs, which are collectively the employers social costs attributed to the employment of a person, are an inehral part of the actual cost of employing a person. Therefore the unit cost is defined as sum of the gross salary of the employee plus the statutory employer social costs (i.e.those charges that an employer is obliged topay under that countries employment laws)