Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Pilot project - capacity building for Roma civil society and strengthening its i...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/08/2015
19/08/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
indicative starting date of the contract
Could you please inform us of the indicative starting date of the contract?
19/08/2015
We regret that we cannot provide you with an indicative starting date of the contract. After the deadline for submission of the bids (09/09/2015 at 12:00 (CET)), the bids must follow the Commission's standard evaluation and award procedures. As mentioned in point 6. of the invitation letter, the period of validity of the tender is 6 (six) months from the deadline for submission of tenders indicated herein.