Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Establishment of the ‘European sustainable chemicals support service’.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/08/2015
25/08/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex A on Model Demonstrator Regions
The Tender document states under section 1.2 Background information and context (end of first paragraph): 'See Annex A at the end of this document'. Annex A can not be found.
25/08/2015
Please ignore any reference to Annex A in the text. As explained in the call, Model Demonstrator Regions will be selected by the European Commission in a parallel process. The European Commission will inform the succesful tenderer of the selected Regions at the appropriate moment, as explained in the call.