Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Providing support to the assessment of the Water Framework Directive and Floods ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
28/08/2015
31/08/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Section 2.3. b Criteria relating to the team delivering the service
Regarding the experience required for the Project Manager(PM) of the team delivering the service, we understand this experience could have been achieved through the implementation of a project (with the given characteristics) by a public or a private body. Please confirm our understanding is correct.
31/08/2015
Yes, this is correct.