Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems - 2 lots.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/09/2015
02/09/2015
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lotto 2 - Annex 1Technical Specifications pagina 6, D14
Il convertitore è posizionato all'interno della recinzione, al coperto o all'aria aperta? Se è posizionato all'aria aperta, dobbiamo quotare anche un container o è fornito da voi?
02/09/2015
Il convertitore all'interno della recinzione sarà posizionato al coperto (all'interno di un edificio). Non c'è bisogno di un contenitore supplementare.