Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems - 2 lots.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/09/2015
03/09/2015
italiano (it) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 1 Lotto 1 e 2 Key technical requirement D7 e D8
“Separate box” è da intendersi come locale separato all’interno dello stesso container o come armadio/cabinet separato?
03/09/2015
" Separate box " è un armadio all'interno del contenitore, non è un locale separato.