Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems - 2 lots.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/09/2015
09/09/2015
italiano (it) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Draft contract, article II. 11
Nella formula indicata per il calcolo delle penali, il valore di "d" è dato dalla somma dei giorni totali Stage 1 (5 mesi + 2 anni )? Possiamo avere la chiara indicazione di tale valore?
09/09/2015
"d" si riferisce ad ogni durata citata all' articolo 1.2.3. (rispettivamente: 5 mesi, 2 anni, dodici mesi) in cui il ritardo si verifica.