Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Regional innovation monitor 2013–2014 - RIM Plus.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/07/2012
31/07/2012
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Access to RIM 2010-2012 website for tenderers
In order to understand better the features of the current Regional Innovation Monitor, we would like to get access to the password-protect sections of the RIM website, http://www.rim-europa.eu. We have attempted to register as users of the website, but have not received any feedback to our request to register. Would it be possible to receive a temporary account, with access until the tender submission date on 31 August?
31/07/2012
The password for the login is provided by the contractor of the project and it may take some time to process the request and get the password. The average delay is a couple of days. The Commission asked the contractor to expedite the procedure in order to enable the log in of any pending request in the shortest delay possible.