Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Establishment of the ‘European sustainable chemicals support service’.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Κατάσταση
03/09/2015
08/09/2015
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 2.2 - SIMPLIFIED BALANCE SHEET
Your SIMPLIFIED BALANCE SHEET does not come with any guidance on how to interpret it. We are used providing the full form. Your form requests Liabilities (B = f+g) as a combination of Short term liabilities (f) and Long term liabilities (g), but the long form defines Total Liabilities (4+5) as the sum of Capital and Reserves (4) and Creditors (5). while Creditors is split between Long term debt (5.1 & 5.2) and Short term debt (5.3 & 5.4), Capital and Reserves consists of Subscribed Capital (4.1), Reserves (4.2), Profit and loss brought forward (4.3), and Profit and loss for the financial year (4.4) which cannot easily be split out between long term and short term. Please provide PRACTICAL guidance on how to interpret Short term liabilities (f) and Long term liabilities (g) with respect to the categories used in the long form.
08/09/2015
The debts of more than a year should go under (g) and the debts of less than a year should go under (f) . The Net Assets will be the difference between the Assets and the Liabilities (g+f).