Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems - 2 lots.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
04/09/2015
07/09/2015
italiano (it) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 1 Lotto 1 e 2 Key technical requirement A5
Cosa si intende con il termine “Smooth” relativamente alle transizioni fra operazioni on-grid e off-grid?
07/09/2015
"Smooth" significa che la transizione avverrà senza interruzioni