Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply, installation and maintenance of 2 battery storage systems - 2 lots.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
04/09/2015
07/09/2015
italiano (it) English (en) български (bg)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 1 Lotto 1 e 2 Key technical requirement E1
Dato il range di temperature richiesto è corretto asserire che il sistema di climatizzazione sia da considerarsi obbligatorio?
07/09/2015
Sì, è corretto considerare che il sistema di climatizzazione è necessario. Il sistema di climatizzazione deve essere fornita.