Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Multiple Framework Contracts in cascade for Provision of Preparatory, Review, Im...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/10/2021
04/10/2021
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Clarification Question
Please can you confirm whether one person can fulfil the selection criteria under Lot 2 (i.e. can one person be named as Project Manager and Behavioural expert)?
04/10/2021
The Terms of Reference do not exclude that one person can fulfil two different selection criteria on technical and professional capacity, i.e. two different staff categories. In that case, the tenderer would need to ensure the quality of their work and provide evidence on how they would achieve this in the award criteria , especially in award criterion 2, “Organisation of the work and resources”, and in award criterion 3, “Quality control measures”.