Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Establishment of the ‘European sustainable chemicals support service’.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
04/09/2015
08/09/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Proof of registration
In the Tender Specifications document it says on page 18 "All tenderers must provide proof of registration, as prescribed in their country of establishment, in one of the professional or trade registers, or provide a declaration or certificate", yet on page 19 it is stated "In case of joint tender, the supporting evidence requested will only be submitted by the consortium member designated as lead contractor". So does that supporting evidence need to be submitted for each consortium partner or only for the lead consortium partner?
08/09/2015
The supporting evidence should be provided only the lead consortium partner.