Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract for the Provision of Business Consultancy and Expertise Relat...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/10/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/11/2021
22/11/2021
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Evidence to the CVs
Appendix 1 reads that the evidence concerning the education and/or professional qualification/or certification mentioned in any CV must be enclosed if it refers to a formal requirement. Given that all CVs needs to be anonymized, it seems unnecessary and excessive to submit all these documents. They will all be heavily redacted to anonymize them and thus won’t provide any new information compared to the CV. Could the contracting authority please consider waiving this requirement?
22/11/2021
The requirement for supporting documents (diplomas and certificates, as applicable) shall be retained. The redaction shall be limited to personal data (names).