Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ICT Consultancy
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
04/03/2022
08/03/2022
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Validity of the Offer
Can you please clarify what will be the validity of the tender? There is a discrepancy between the Contract Notice where it’s stated that the validity is 9 months and the Cover Letter template where it’s stated that it will be 6 months.
08/03/2022
The validity of the tender is 9 months as stated in the Contract notice.
08/03/2022
The validity of the tender, as stated in the Contract notice. Thank you for spotting the typo in the template of a Cover letter.