Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Assurance collective contre les accidents et décès pour les personnes non statut...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publicatiedatum op TED:
08/09/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
10/10/2016
Status:
Afgesloten
Status
12/09/2016
16/09/2016
français (fr) Nederlands (nl) English (en)
Gegevens van de vraag
Statistieken
Wat mogen we verstaan onder het verzekerde maximumbedrag in geval van overlijden en blijvende invaliditeit: is dit respectievelijk 185.000 euro of 8 x 185.000 euro en 300.000 euro of 8 x 300.000 euro?
16/09/2016
Het vastgestelde maximale bedrag voor het schadeloosstellingsplafond is vermeld in punt I.3.3.4 van het bestek, te weten 185.000 € in het geval van overlijden en 300.000 € in het geval van blijvende invaliditeit.