Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Provision of Interim Staff Services for Frontex
Aanbestedende dienst:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publicatiedatum op TED:
14/08/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/09/2019
Status:
Afgesloten
Status
28/08/2019
04/09/2019
polski (pl) English (en)
Gegevens van de vraag
dyskryminacja ze względu na system emerytalny
W odpowiedzi na wcześniejsze pytania wskazali Państwo zasadę równego traktowanie skierowanego personelu w zakresie wynagrodzeń netto. Jakim systemem zabezpieczenia emerytalnego objęci są pracownicy stali Frontex i czy objęcie pracowników skierowanych w ramach niniejszego postępowania polskim systemem nie doprowadzi do ich nierównego traktowania w tym zakresie?
04/09/2019
Pracownicy stali Agencji objeci sa systemem emerytalnym adekwatnym dla pracownikow instutucji i agencji Unii Europejskiej. Od wynagrodzen pracownikow stalych odprowadzane sa podatki i skladki na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne, zgodnie z podstawa prawna zapisana w Staff Regulations i CEOS. Pracownicy tymczasowi, ktorych uslugi sa przedmiotem niniejszego postepowania, powinni byc zas objeci krajowym systemem emerytalno- rentowym jako, iz sa pracownikami zatrudnionymi lokalnie, na podstawie polskiego Kodeksu Pracy. W naszym rozumieniu nie wystepuje tu obawa o nierowne traktowanie pracownikow tymczasowych wzgledem pracownikow statutowych agencji, gdyz w obu przypadkach wynagrodzenia pracownikow objete sa ubezpieczeniem spolecznym, zdrowotnym i podatkiem.