Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Live Speech to Text and Machine Translation Tool for 24 Languages
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Translation
Data publikacji w witrynie TED:
06/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
Nie dotyczy
Status:
W toku
Status
28/08/2019
02/09/2019
English (en)
Szczegóły pytania
Citizens experience
Are the citizens following the proceeding receiving video and audio together with the transcript? Or is this a separate system? Can you provide more details on how this works and interrelates ?
02/09/2019
Citizens following the live proceeding on the website of the European Parliament (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en) receive video and audio. The transcript is usually published the next day on the same website (http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html?tabActif=tabLast#sidesForm) together with recorded debates.