Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Provision of Interim Staff Services for Frontex
Instytucja zamawiająca:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Data publikacji w witrynie TED:
14/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
09/09/2019
Status:
Zamknięte
Status
06/09/2019
06/09/2019
polski (pl)
Szczegóły pytania
informacja o wynagrodzeniu brutto pracowników
Zgodnie z tym co sami Państwo podali, niniejsze zamówienie odbywa się na podstawie polskiej ustawy o pracy tymczasowej. Jak wynika z ustawodawstwa a nawet wyroków sądowych (przykładowa teza z wyroku SN została zacytowana w odrębnej wiadomości), wynagrodzeniem jest kwota brutto, a nie netto. Zgodnie z Art.9 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ust. 2: "Pracodawca użytkownik informuje agencję pracy tymczasowej na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy tymczasowej przedstawia do wglądu treść tych regulacji". Reasumując, najpóźniej po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami, a przed powierzeniem pracy pracownikom tymczasowym, są Państwo zobowiązani do podania kwoty brutto wynagrodzenia oraz do zatrudnienia pracowników tymczasowych na tożsamych warunkach (co do kwoty brutto). Mając powyższe na uwadze, ponownie wskazujemy, że oferowanie w przetargu marży do kwoty netto wynagrodzenia stwarza warunki uniemożliwiające zgodne z przepisami realizowanie umowy i wymusza kalkulowanie oferty w oparciu o hipotezy a nie fakty, co prowadzi do złożenia nieporównywalnych ofert - czego przykładem było poprzednie unieważnione postępowanie.
06/09/2019
According to point 9b) of Invitation to tender letter "Requests for additional information received less than five working days before the deadline for receipt of tenders will not be processed (for practical reasons)"